Chcimluvit.cz
  
LeftO násStredKurzyStredMetodaStredCeníkStredReferenceStredOdkazyStredKontaktyRight
Home > Italština > Metoda > Jak to děláme

O nás

Kurzy

Metoda

    Jak to děláme

Ceník

Reference

Odkazy

Kontakty

Obsah

 

A JAK TO DĚLÁME MY?

Neslibujeme žádné zázračné metody, úžasné knížky, nekonečná cédéčka či multimediální učebny. Slibujeme tvrdou práci, intenzivní hodiny, ale na druhou stranu i zábavu, spoustu smíchu a příjemných zážitku a profesionální přístup. Zaměřujeme se na motivaci, komunikaci, rozvoj osobnosti, nabízíme malé skupinky do 5 studentů, motivované lektory s desetiletou praxí a zkušenostmi.

Proces vzdělávání je složitý, proto se snažíme, aby učení bylo hrou, něčím příjemným, něčím co Vás bude bavit a co budete mít rádi. K výuce cizího jazyka přistupujeme jako k rodnému jazyku, snažíme se ve Vás probudit stejné vjemy, emoce a pochody, pomocí kterých jsme se všichni naučili mateřštinu.

Pro každý proces vzdělávání je zapotřebí několika faktorů, které umožňují vzdělat se. Je zapotřebí metoda-mapa-či postup, dále je to Vaše motivace a v neposlední řadě je to lektor-spíše partner, který má schopnost Vás vést, Vás motivovat, podpořit, pochválit a je Vám vzorem při cestě ke společnému cíli - naučit se další jazyk.

PŘIDANÁ HODNOTA - JAK TO DĚLÁME

Minimalistická gramatika: Ani v českém jazyce nepoužíváme všechny gramatické jevy a skladby, proč se je tedy učit v cizím jazyce. Pro základní zvládnutí anglické konverzace je zapotřebí 3 až 6 časů. Pro lepší úroveň komunikace je zapotřebí 9 časů. Celkem jich má angličtina 12. Dokonce i v českém jazyce je Kondicionál minulý na ústupu…

Komunikační dovednosti: Výuka probíhá formou řízené i volné konverzace, kdy stejně jako u přirozeného vývoje komunikačních dovedností u dětí, dochází nejprve k pasivnímu poznávání jazyka – slyším, ruku v ruce s aktivním používáním – mluvím, souhlasím, nesouhlasím, rozporuji, nabízím, ptám se, přikazuji, diskutuji

Rozvoj slovní zásoby: Rozvoj slovný zásoby je podpořen opakováním nových slov a frází, jejich asociací s reálnými předměty a situacemi. Klademe důraz na fixaci prostřednictvím aktivního používání, opakování, slovních her a životních situací. Přičemž hra není cílem ale jen prostředkem.

"English Soft Skills": Každý zná situace studu, strachu, nepochopení, výpadků paměti a jiných nepříjemných situací. Díky English soft skills – je vše jednodušší zvládnout. Studenti se učí používat tzv. obranné fráze – „Sorry, could you repeat it please!, obcházet slovíčka, či popsat je slovy, přirovnáním, pohybem a tak získávají potřebnou sebejistotu.

Definice cílů v rámci jednotlivce i skupiny: I kryštof Kolumbus měl jasný cíl, bez něj by zřejmě stále bloudil po oceánech. A dosáhl svého cíle, nebo ne? Jen díky tomu, že svůj cíl znal, mohl (i my) hodnotit zdali ano nebo ne. Stejné je to při výuce cizího jazyka. Definice cíle úzce souvisí s hodnocením pokroků. Každý student stanovuje si vlastní cíl, kterého chce dosáhnout za měsíc, půl rok, rok…

Hodnocení pokroků: Pokud znám svůj cíl, je možné zhodnotit, jak jsem uspěl, a jestli jsem je dosáhnul. A protože většina z nás je skromná, používáme k tomu 360° zpětnou vazbu. Student hodnotí sám sebe, studenta hodnotí jiný student a studenta hodnotí lektor. Při hodnocení uplatňujeme tzv. pozitivní zpětnou vazbu tzv. sandwich .Pokud budete skákat do výšky a po každém výskoku vás trenér zkritizuje, jak špatně běháte, jak špatně jste se odrazili, jak špatně to děláte, tak pokud nejste masochisti tak si ještě dvakrát skočíte a na příští trénink už nepřijdete. Pokud Vás ovšem trenér bude pozitivně motivovat, a dokáže najít to, co děláte dobře a pochválí Vás za to, a zároveň Vám nabídne možnosti co by jste mohli zlepšit, tak budete chtít skákat do večera a na příští trénink se budete těšit (o:

Uvádění do praxe: Učit se slovíčka a fráze a nepoužívat je, je jako plavat na suchu. Je to fajn, než dokud vlezete do vody. Proto vytváříme pro výuku modelové situace, případové studie, hraní rolí, diskuze na dané téma, zdolávání námitek a mnoho dalšího.

Učební cyklus: Při výuce v našich kurzech používáme Kolbův učební cyklus. Tento cyklus má čtyři fáze.

Fáze 1: poznej jak to děláš – nemůžu Vás učit minulý čas pokud si neuvědomíte, že jej potřebujete a že jej neznáte. Jinak bych Vás taky mohl učit něco, co dobře znáte a bude to plýtvání energiemi a zdroji na obou stranách.

Fáze 2: poznej jak to dělaji ti nejlepší – pokud budete chtít odpálit golfový míček na 300 metrů nekoukejte se jak to dělají na minigolfu. Nikdy se to nenaučíte. Když budete koukat na Tigera Woodse, možná odkoukáte i něco dobrého. Stejné je to i při učení cizího jazyka. I děti opakují věty, které slyší od maminky a tatínka. Bohužel někdy i ty špatné (o;

Fáze 3: utváření postupů, teorií, modelů – už víte, co Vám moc nejde (fáze 1), víte jak by jste to chtěli umět (fáze 2) a je na čase vytvořit si vlastní modely a postupy.

Fáze 4: Hurá do toho, pojďme to používat – třeba řešit situaci formou hraní rolí, při kterých se snažíte použít postup a model, který jste si vytvořili ve fázi 3.

Lektor-partner: Většinou se o přímých metodách hovoří jako o metodách, kdy je metoda to nejdůležitější a to jediné, ale je to přesně naopak. Tím nejdůležitějším jsou schopnosti a kvality lektora spolu s motivací, kterou vytváří i lektor, který musí být trenérem, spoluhráčem, lídrem, oporou, motivátorem i vzorem, hercem i komikem, dramaturgem i partnerem na společné cestě učení...


Obsah
Lektor
„Nemůžete nikoho nic naučit. Můžete mu nanejvýš pomoci, aby to sám v sobě nalezl.“  Galileo Galilei

Naučit děti jazyk je "TĚŽKÉ"."Neumí" se učit! "Nemají" talent! Neznají gramatiku! Neumí číst! "Některé", když se narodí neumí ani mluvit :-)
...a přesto se to naučí. Pojďme společně objevit kouzlo této metody učení se jazykům..... Petr Stařičný, Lektor


© CHCIMLUVIT.CZ 2008 - 2019